Kerststal 2012

 

Thema :   “WIE IS MIJN NAASTE ?”

Een verhaal uit de bijbel :  De barmhartige Samaritaan is de man die hulp biedt aan een beroofde en neergeslagen reiziger. Andere voorbijgangers hebben geen aandacht voor het slachtoffer, zij passeren de gewonde man zonder een vinger uit te steken, vinden dat werk te min of hebben zogenaamd geen tijd. De Samaritaan aarzelt niet de hulpeloze man bij te staan, hij brengt hem in veiligheid, vervoert hem op zijn ezel naar een nabijgelegen herberg en betaalt de kosten voor zijn verzorging.

Zorg voor onze medemensen en dieren is onze plicht.

Herdersfamilies rusten uit rond het kampvuur in hun woestijntent tot een engel verschijnt die hen aanspoort naar de stal te gaan, waar een pasgeboren kind in het hooi ligt. Eén van de herders komt net terug van de uitgebreide  zoektocht naar een verloren schaap, dat met vreugde weer wordt toegevoegd aan de kudde.