Kerststal 2013

Thema:  KERST EN KIND.

Ook dit jaar ligt de aandacht weer bij kinderen.  Een van de taferelen is een stil protest tegen de enorme misstanden die er in de wereld bestaan, met name op het gebied van kinderarbeid en -uitbuiting. Kinderen worden ingezet in de textielindustrie en zitten de hele dag achter saaie machines, hier gesymboliseerd door een spinnewieltje en een weefgetouw. Kinderen werken in steengroeven, verzamelen steenbrokken en verkleinen die tot materiaal voor wegen en huizenbouw.  Als ze in hun wanhoop proberen te ontsnappen, worden ze aan de ketting gelegd. Kinderen moeten veel te zware lasten vervoeren, krijgen bijna niets te eten en te drinken, onderwijs is er niet.

Jezus is inmiddels een volwassen man geworden en zit bij de waterval. Hij vertelt de kinderen over hun toekomst, over hoe om te gaan met andere mensen, over respect en verdraagzaamheid, over vertrouwen en eerlijkheid, over de liefde voor elkaar en alles wat leeft, en over zijn wens vrede te brengen onder de mensen en in de wereld. De man in de grot denkt terug aan zijn jeugdjaren. Hij was 30 jaar geleden bij de herders in de stal en stond toen te springen van blijdschap omdat er een kindje was geboren.