Over ons

HISTORIE

In 1992 werd in de Sint Agathakerk voor de eerste keer, op initiatief van de heer Cor Blom samen met een kleine groep enthousiaste vrijwilligers een kerstgroep opgebouwd met “levensgrote” figuren. Het gebruikte materiaal voor de figuren was papier-maché.

De reacties van de bezoekers waren zó positief, dat de bouwers wel door móesten gaan en geïnspireerd ging men de volgende jaren aan de slag. Zo werd het maken van de kerstgroep min of meer een project waaraan door een groeiend aantal mensen met veel plezier een bijdrage werd geleverd.   Een traditie was geboren…..

Zes jaar later, op 9 september 1998, werd de Stichting Kerststal St. Agathakerk notarieel opgericht met als doel ” het jaarlijks realiseren van een Kerststal in de St Agathakerk, Breestraat te Beverwijk”.  Het bestuur moest minimaal uit 3 leden bestaan: (voorzitter, secretaris en penningmeester)

In de volgende jaren deden mensgrote etalagepoppen hun intrede.  Het aantal vrijwilligers werd groter en nieuwe materialen ( kleding, etalagefiguren, verlichting, etc.) werden aangeschaft. Toen “opperstalmeester” Cor Blom in 2009 plotseling overleed, werd door het kerkbestuur en bouwteam  unaniem besloten dat zijn “levenswerk” moest worden voortgezet.

 ACTUEEL

Het bestuur bestaat thans uit 5 personen (voorz., penn.mr., secr.,  techniek, pastor/catecheet),  die veelal tegelijkertijd  medewerker zijn in het bouwteam van ca. 24 personen.

Het bouwteam komt jaarlijks in de periode vóór Kerstmis bijeen om  in een drietal aaneengesloten zijkapellen van de kerk een kerstgroep van ruim 22 x 5 meter te bouwen . Elk jaar neemt de steeds qua uitvoering verschillende Kerststal een centrale plaats in.  Taferelen aan de linker- en rechterzijde van de stal zijn veelal gerelateerd aan maatschappelijke en hedendaagse problemen in de wereld. Steeds weer blijken de oude uitgebeelde verhalen uit de Bijbel ook in deze tijd nauwelijks aan actualiteit te hebben ingeboet.

De laatste jaren bezochten ongeveer 12.500 mensen, waaronder ruim  3000 schoolkinderen deze inmiddels landelijk bekende Kerstgroep.

Los van het plezier dat bestuur en vrijwilligers van het bouwteam beleven aan de realisatie hiervan, draait alles om het gegeven, dat zij een inspirerend project willen tonen aan de bezoeker waardoor deze in zijn of haar hart wordt aangesproken.

 THEMA’S  EN  TAFERELEN

Bezoekers van de Kerststal  worden dikwijls verrast door de uitgebreide tafelen met vele personages, dieren en bouwwerken in verschillende situaties en omstandigheden. Ieder jaar is de uitvoering van de kerstgroep anders. De stal met de Heilige Familie, de herders en de schapen is altijd het middelpunt van de kerstgroep, de daarnaast opgestelde taferelen zijn gekoppeld aan het thema van dat jaar. Een toelichting hierop treft  u aan bij  de desbetreffende fotopagina’s. (foto’s : H.J. Wubbolts, Beverwijk).

Een overzicht van de thema’s van de laatste jaren :

 • 2020   Geboorte van Jezus
 • 2019   Gods volk onderweg
 • 2018   Kind ons geboren
 • 2017   Sterren stralen overal !!
 • 2016   Engelen bestaan !!
 • 2015   Het licht schijnt in de duisternis
 • 2014   Omzien naar elkaar
 • 2013   Kerst en kind
 • 2012   Wie is mijn naaste?
 • 2011   Het mooiste geschenk
 • 2010   In de herberg was voor hen geen plaats
 • 2009   Vrede
 • 2008   Er is een bron ontsprongen
 • 2007   Reddende engelen
 • 2006   Volk van God onderweg
 • 2005   Joseph de broodheer
 • 2004   Jezus, zoon van David
 • 2003   De nieuwe schepping
 • 2002   Op weg naar nieuw leven
 • 2001   De levensboom
 • 2000   Stad van vrede