Sponsoring

De Stichting Kerststal St. Agatha heeft geen vast inkomen. Zij is afhankelijk van incidentele giften van sponsors en particulieren. Tijdens de openingsuren worden in de kerk enkele collectebussen geplaatst waarin bezoekers een vrijwillige bijdrage kunnen deponeren. Deze zeer welkome donaties en bijdragen worden uitsluitend  gebruikt voor de aanschaf van nieuwe materialen, verbruiksartikelen en vervanging van gereedschappen.

De laatste jaren werden bijvoorbeeld decordoeken (t.b.v. achterwanden), etalagepoppen, kunstgras, LED-lampen, gereedschappen, pruiken en kledingstoffen aangeschaft.

Bedrijven, die ons recentelijk hebben gesponsord door materiaalleveringen en/of financiële bijdragen zijn De Balk, Digit Elektrotechniek te Zwaag,  Zwager Techniek te Beverwijk,  Rutrans  te Amsterdam, Gerard Portegies verf en behang te Beverwijk, M-Sound te Heemskerk, Technoparts te Zaandam. We zijn hen grote dank verschuldigd.

Echter : een bouwteam  van uitsluitend vrijwilligers,  dat actueel en steeds vernieuwend wil blijven,  heeft ook úw financiële ondersteuning  hard nodig.

Wanneer u met ons van mening bent dat deze jaarlijkse traditie in deze monumentale koepelkerk  moet blijven voortbestaan, maak dan uw bijdrage over op onze rekening bij de RABO-bank te Beverwijk,  nr.  NL57RABO 0388055774,   t.n.v. Stichting Kerststal St. Agathakerk.

Namens het bestuur en alle medewerkers bij voorbaat onze hartelijke dank !

De Stichting Kerststal St. Agathakerk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34105440