Kerststal 2010

Thema  :   “In de herberg was voor hen geen plaats”

We zien de ontmoeting tussen Maria en haar nicht Elisabeth, die een kind zal krijgen dat Johannes genoemd zal worden. Maria zal over 6 maanden ook een zoontje krijgen.     Beide toekomstige moeders zijn heel blij, ze stralen van vreugde en geluk.

In de herberg was geen plaats. De vrouw van de herbergier ziet in welke toestand Maria verkeert. Ze kunnen een plekje krijgen in de stal bij de dieren, onder het woonvertrek en de gastenverblijven. Wat een geluk dat je toch nog de warmte van de stal hebt, en dat er een voederbak is, die als wieg gebruikt kan worden.

Jezus is 12 jaar en is met zijn ouders naar de tempel gegaan in Jeruzalem. Hij luistert naar de geleerden, leest voor uit de bijbelrol en praat met hen.                                                                 Zij zijn verbaasd over zijn antwoorden, zijn begrip en zijn inzichten.

We zijn inmiddels 30 jaar verder. Jezus en zijn neef Johannes ontmoeten elkaar bij             de rivier de Jordaan. Het verhaal is, dat mensen die het met elkaar eens waren over de woorden uit de bijbel zich lieten dopen.                                                                                                     Zo leggen zij de Goddelijke woorden uit op menselijke wijze.

.