Kerststal 2021/2022

In verband met corona is de Kerststal van 2021 maar beperkt open geweest. Door de lockdown moest de kerk al voor de kerst de deuren sluiten. Om iedereen toch de kan te geven om de Kerststal van 2021 te bewonderen is besloten om deze in 2022 nogmaals te plaatsen.


Er begint nieuw leven

In den beginne … Die woorden kennen we wel: In den beginne schiep God hemel en aarde, de eerste zin uit het boek Genesis, de eerste zin uit de Bijbel. God schiep niet alleen hemel en aarde, maar ook de planten en de vogels en de vissen en de landdieren. Het krioelde van het leven, het wemelde van de meest wonderlijke en prachtige dieren. En als kroon op de schepping schiep God de mens: Adam. Adam betekent mens (man en vrouw dus) en de mens werd geschapen uit adama, dat betekent aarde. Nieuw leven! De mens werd geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, de mens lijkt dus op God. Wat een wonder! Wat een rijkdom!

Het verhaal in de Bijbel gaat verder: Adam en Eva kregen twee zonen, Kaïn en Abel. En door jaloezie wordt Abel gedood door Kaïn. Jaloezie, afgunst is dus dodelijk. Er werd Adam en Eva nog een zoon geschonken: Seth, toch weer nieuw leven. Het verhaal gaat nog verder en de mens voldeed aan de opdracht van God: wees vruchtbaar en bevolk de aarde. Echter: de mensen deden kwaad in de ogen van God. Kwaad aan elkaar en kwaad aan de aarde. Jazeker, toen ook al! En God kreeg spijt dat Hij de mens had geschapen en God wilde de aarde vernietigen.

Er was nog één rechtvaardige: Noach. En op aanwijzing van God bouwde Noach een gigantische ark, waar zijn gezin en van alle dieren een mannetje en een vrouwtje in werden gestopt. En toen kwam de zondvloed die de hele aarde bedekte en alles en iedereen die op aarde was, verwoestte. En op een dag zond Noach een duif uit de ark en deze kwam terug met een olijftakje in zijn bek. Er was weer leven, nieuw leven. En de ark strandde op een hoge berg, alle dieren werden vrijgelaten en waren vruchtbaar en verspreidden zich weer over de aarde. Net zoals de kinderen van Noach. Nieuw leven in overvloed. En God plaatste een regenboog boven de aarde ten teken van zijn belofte om nooit meer de aarde te verwoesten. Integendeel: de wonderen van het nieuwe leven waren overal zichtbaar en hoorbaar.

En toen, vele eeuwen later werd Jezus geboren. In armoedige omstandigheden en op wonderbaarlijke wijze. Het wonder van dit nieuwe leven vieren we sindsdien elk jaar. Midden in de winter, als alles dood en dor lijkt, de dagen op z’n kortst en de nachten op z’n langst. Als de dieren in hun holletje kruipen en de vogels niet zingen, juist dan wordt ons nieuw leven aangezegd.

Allereerst aan de herders, toen beschouwd als het uitschot van de maatschappij, daarna aan een groepje buitenlanders ergens uit het oosten en tenslotte aan iedereen. Ook aan ons. Nieuw leven, het begint met Kerstmis in een klein en ontroerend kindje maar dat leven zal leiden tot leven in overvloed.