Kerststal 2014

Thema : “Omzien naar elkaar”.

Zoals gebruikelijk is de stal centraal geplaatst, met aan weerszijden de taferelen. In deze taferelen brengen we dit jaar onder de aandacht :

A )    DE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID. (Matteüs 25:34-40)

  • de hongerigen te eten geven
  • de dorstigen te drinken geven
  • de vreemdelingen onderdak geven
  • de naakten kleden
  • de zieken bezoeken
  • de gevangenen bezoeken
  • de doden begraven.

Het is de opdracht aan ons allemaal om deze werken van barmhartigheid te verrichten en op die manier om te zien naar elkaar. Als we zo zorgen voor de mensen die het niet zo goed hebben, dan is dat wat God zou willen.

B)   DE WONDERBARE BROODVERMENIGVUILDIGING.  (Matteüs 14:13-21)

Er waren duizenden mensen naar Jezus en zijn vrienden gekomen op een eenzame plaats. De mensen kregen honger en het was al laat. De vrienden wilden de mensen wegsturen, maar Jezus zei : “geef ze maar te eten”. Zij zeiden :”we hebben bijna niets, er is alleen een jongen met vijf broden en twee vissen”. Ze gingen uitdelen. Nadat iedereen gegeten had werden nog 12 manden met brood verzameld.

Dit is de bedoeling : delen met elkaar, dan is er genoeg voor iedereen.

ZIE  OM  NAAR  ELKAAR  !!!