Kerststal 2011

Thema :  “Het mooiste geschenk”.

Dit thema is ontleend aan een prentenboekverhaal, waaruit blijkt, dat niet het prentenboek, of de bal , of de pop, maar het KIND zelf het mooiste geschenk is. Kinderen zijn onze toekomst, we moeten ze koesteren. Daarom vragen we bij deze taferelen aandacht voor de jeugd.

De herders hoeden hun schapen, met vrouwen en kinderen verblijven zij in hun woestijntent en vormen samen één grote familie.

De drie koningen zoeken met hun optische instrumenten de ster van Bethlehem en komen met hun familie aan bij de stal.

In de timmermanswerkplaats onderwijst Josef zijn 12-jarige zoon, en ook diens vriendjes en vriendinnetjes in het vak van houtbewerker.

Het gaat niet alleen om voeden, maar ook om zorg en opvoeden.