Kerststal 2016

ENGELEN BESTAAN  !!

Ja, engelen bestaan! Het is het thema van de Kerststal 2016 in de St. Agathakerk te Beverwijk. Graag wil ik u hier iets over vertellen.

Jozef en de engel

In de verhalen over de geboorte van Jezus spelen engelen een heel belangrijke rol. Een paar voorbeelden: Jozef, de man van Maria, kreeg een engel op bezoek toen hij in stilte van Maria wilde scheiden omdat ze zwanger was en hij (Jozef) van de prins geen kwaad wist. Die engel vertelde Jozef dat Maria’s kindje “van de heilige Geest” is. Later verscheen die engel nog een keer aan Jozef om hem te waarschuwen dat hij met moeder en kind nar Egypte moest vluchten, omdat Herodes het kind naar het leven stond.. Intussen had die engel ook de wijzen uit het oosten,, die bij Jezus op bezoek waren geweest in de stal, gewaarschuwd om niet terug te keren naar Herodes; die hadden ze op hun heenreis al bezocht. Later, toen Herodes was gestorven, verscheen die engel weer aan Jozef en zei hem dat de kust veilig was en dat ze konden terugkeren; ze gingen toen in Nazareth wonen.

De engel Gabriel

De engel Gabriel bracht eerst een bezoekje aan Zacharias en zijn vrouw Elisabeth om te zeggen dat Elisabeth, die al flink oud was, zwanger zou worden. Op zich al een wonder! Diezelfde Gabriel kwam bij Maria op bezoek om haar te vertellen dat ook zij zwanger zou worden.. Zij schrok enorm; Gabriel zei haar dat de heilige Geest er verantwoordelijk voor zou zijn. Wat een wonder! dacht Maria. De engel vertelde ook nog over de zwangerschap van Elisabeth, de nicht van Maria. Dus ging Maria bij haar nicht op bezoek en zong een prachtig lied, dat tot op de dag van vandaag nog wordt gezongen (het Magnificat). Elisabeth kreeg een zoon: Johannes, die later Jezus (zijn neef) doopte.

Gloria !

Het beroemde verhaal van de geboorte van Jezus: in de stal in Bethlehem, en Maria wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe. Een engel vertelde dit goede nieuws aan de herders die daar in de buurt verbleven en op hun kudde schapen pasten. Toen zongen een heel leger van engelen: “Gloria! Gloria in excelsis Deo!” Dat betekent: Eer aan God in den hoge! En de herders gingen het kindje en zijn ouders bezoeken en hem eer brengen. De naam van het kindje, Jezus, was door de engel Gabriel al genoemd: het was de naam die God zelf had bedacht.

Ook nu nog engelen

Tot op de dag van vandaag zijn er engelen om ons heen. Vaak kun je ze niet zien, maar ze helpen en beschermen ons wel. Vaak zijn er ook wel zichtbare engelen: heel lieve mensen die ons helpen en beschermen. Hoe vaak zeggen we dan niet: “Je bent een engel!” Of ook: als we verliefd worden, denken we dat een engeltje een pijl van liefde door ons hart heeft geschoten. Denken we dat alleen maar, of is het echt zo?

Het lijkt ons een mooi thema voor dit jaar: ENGELEN BESTAAN  !!